Blocuri de măsură și protecție

Cadet Company vă propune o gamă diversificată de blocuri de măsură monofazice și trifazice ca părți ale instalațiilor și branșamentelor electrice ce fac conexiunea între rețeaua de alimentare cu energie electrică și consumatori.
Echipamentele sunt dotate cu sistem de protecție și asigurate împotriva scurtcircuitelor sau a altor factori care pot afecta rețeaua electrică.

  • Blocuri de masură și protecție monofazice (BMPM)
  • Blocuri de masură și protecție trifazice (BMPT)
  • Firide de branșament
  • Organizare de șantier
  • Blocul de masura si protectie monofazat este destinat realizarii bransamentului electric intre reteaua de distributie a energiei electrice si consumator, protectiei generale a consumatorului si masurarii energiei consumate
  • BMPT asigură atat conexiunea dintre branşamentul trifazat, aerian sau subteran şi coloana generală de alimentare a instalaţiei electrice a abonatului cat si protectia instalatiei
  • Firidele principale de branșament din rețelele de distribuție de joasă tensiune sunt folosite pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor casnici (blocuri de locuințe), precum și a construcțiilor
  • Tablourile de organizare pentru șantier pot fi neechipate sau ec hipate. Tablourile sunt realizate din ABS, au un grad mare de rezistență ce conferă o durată îndelungată de utilizare.